Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Spraw Społecznych i Oświaty

Nazwa Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Opis Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób
Miejsce Referat Spraw Społecznych

pok. nr 3 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 15

tel.:(91) 38 72 437 (wew. 134)
fax:(91) 38 72 619

e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

art. 24 ust. 1, 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),

§ 15, § 16 oraz § 26 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. Nr 235, poz. 1726).


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
2. Załączniki do wniosku w zależności od zgłaszanych zmian:
- kserokopia posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
- zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
- cennik;
- wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

Do wglądu należy przedstawić - Oryginały kserokopii załączonych dokumentów.

OPŁATY

1. Opłata administracyjna - za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie zezwolenia - wnoszona przed odbiorem dokumentu.
2. Opłata administracyjna za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia wynosi 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia - wnoszona jest przed odbiorem dokumentu.

Opłatę wnosi się do kasy urzędu - pok. Nr 5 do godz.1400 lub na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie: Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie 90 8566 1026 0311 1100 2002 0005 - w rubryce "Tytułem" wpisać: opłata za zmianę zezwolenia nr………. na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wypisy.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydana zostanie decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Inne Sporządziła
Małgorzata Kuckiel

Ostatnia aktualizacja:
27 październik 2009 roku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-29 11:01:25
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:24
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Kuckiel
Udostępnił Agnieszka Słodkowska