Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Spraw Społecznych i Oświaty

Nazwa Zmiana wpisu w CEIDG
Opis Zmiana wpisu w CEIDG
Miejsce Referat Spraw Społecznych

pok. nr  3 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 15

tel.:(91) 38 72 437 (wew. 134)
fax:(91) 38 72 619

e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Składanie wniosków - Urząd Miejski w Trzebiatowie ul. Rynek 1 - Punkt Obsługi Interesanta (parter)
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z 6 marca 2018 r. ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r., poz. 647)
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646),
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 649),


Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem do zgłoszenia zmian wpisu w CEIDG, informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu działalności gospodarczej, wykreśleniu wpisu w CEIDG.
2. Wniosek CEIDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
3. Wniosek CEIDG-1 służy również do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.
4. Aby zgłosić zmianę danych osoba fizyczna może wybrać jeden z trybów postępowania:
  - zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
  - bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  - złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - organ gminy po weryfikacji  przekształci go na formę elektroniczną   - przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie
5.Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Więcej informacji na stronie CEIDG (www.ceidg.gov.pl)


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek CEIDG - 1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(www.ceidg.gov.pl formularze i instrukcje)
2. Do wglądu:
  - dokument potwierdzający tożsamość przedsiębiorcy, jeśli formalności dokonuje pełnomocnik strony - dokument potwierdzający jego tożsamość.


OPŁATY

Bez opłat

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje, przekształcenie wniosku z formy papierowej w elektroniczną jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.


INFORMACJE DODATKOWE

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu  w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG
2. W przypadku, gdy wniosek nie będzie spełniał wymagań ustawowych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
CEIDG
http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Inne Sporządziła
Małgorzata Kuckiel

Ostatnia aktualizacja
14  czerwca  2018r.              
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-29 11:01:25
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Kuckiel
Udostępnił Agnieszka Słodkowska