Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wyrys i wypis
Opis Wyrys i wypis
Miejsce Referat Rozwoju
pok. nr 16
Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1,

tel. (91) 38 72 608; fax: (91) 38 72 984;
e-mail: warunki.zabudowy@trzebiatow.pl


godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30
Informacja
PODSTAWA PRAWNA

Art. 30. ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),,
Właściwy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Trzebiatów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wypis i wyrys strona może odebrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. nr 16, za pisemnym pokwitowaniem odbioru.


WYMAGANE DOKUMENTY

1/ Wniosek o wypis i wyrys (do pobrania w Punkcie Obsługi Interesantów):
- z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- ze studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Trzebiatów
2/ Załączniki:
- egzemplarz mapy sytuacyjno - wysokościowej lub ewidencyjnej z określeniem położenia przedmiotowego terenu w połączeniu z najbliższą drogą publiczną. (Kopię mapy można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach - ul. Dworcowa 23),
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.OPŁATY

Opłata skarbowa za sporządzenie wypisu i wyrysu wynosi:
1) od wypisu:
a) do 5 stron - 30 zł.
b) powyżej 5 stron - 50 zł.
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł.
b) nie więcej niż - 200 zł.

UWAGA

Ponieważ na etapie składania wniosku niemożliwe jest określenie ile stron będzie zawierał wypis i ile stron formatu A4 będzie zawierał wyrys należy wziąć pod uwagę konieczność dopłaty z chwilą przekroczenia określonych wyżej opłat minimalnych.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 14 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.


INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku niekompletności wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni. W przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek pozostanie bez rozpoznania.
Inne Sporządził
Robert Rowski

Ostatnia aktualizacja
8 marca 2021 r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-03-09 13:48:26
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Robert Rowski
Udostępnił Agnieszka Słodkowska