Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Opis Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Miejsce Referat Rozwoju
pok. nr 16
Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1,  

tel. (91) 38 72 608; fax: (91) 38 72 984;

e-mail: warunki.zabudowy@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1/ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, doręczona stronie za pisemnym, zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2/ Strona może odebrać decyzję osobiście za pisemnym pokwitowaniem odbioru, w siedzibie Urzędu (pok. nr 16)


WYMAGANE DOKUMENTY

1/ Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (do pobrania w Punkcie Obsługi Interesantów),
2/ Załączniki:
- kopia mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (kopię mapy można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach - ul. Dworcowa 23),
- ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

OPŁATY

1/ 598 zł - (opłata skarbowa za wydanie decyzji),
2/ zwolnienie z opłaty skarbowej - w przypadku wydania decyzji na wniosek właściciela lub użytkowania wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy
3/ 17 zł - w przypadku pełnomocnictwa /upoważnienia /prokury (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu.

Opłatę za wydanie decyzji należy na rachunek bankowy Urzędu w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 65 dni od daty złożenia wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w określonym terminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania.
PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1/ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, doręczona stronie za pisemnym, zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2/ Strona może odebrać decyzję osobiście za pisemnym pokwitowaniem odbioru, w siedzibie Urzędu (pok. nr 16)


WYMAGANE DOKUMENTY

1/ Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (do pobrania w Punkcie Obsługi Interesantów),
2/ Załączniki:
- kopia mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (kopię mapy można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach - ul. Dworcowa 23),
- ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

OPŁATY

1/ 598 zł - (opłata skarbowa za wydanie decyzji),
2/ zwolnienie z opłaty skarbowej - w przypadku wydania decyzji na wniosek właściciela lub użytkowania wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy
3/ 17 zł - w przypadku pełnomocnictwa /upoważnienia /prokury (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu.

Opłatę za wydanie decyzji należy na rachunek bankowy Urzędu w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 65 dni od daty złożenia wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w określonym terminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania.
PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1/ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, doręczona stronie za pisemnym, zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2/ Strona może odebrać decyzję osobiście za pisemnym pokwitowaniem odbioru, w siedzibie Urzędu (pok. nr 16)


WYMAGANE DOKUMENTY

1/ Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (do pobrania w Punkcie Obsługi Interesantów),
2/ Załączniki:
- kopia mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (kopię mapy można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach - ul. Dworcowa 23),
- ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

OPŁATY

1/ 598 zł - (opłata skarbowa za wydanie decyzji),
2/ zwolnienie z opłaty skarbowej - w przypadku wydania decyzji na wniosek właściciela lub użytkowania wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy
3/ 17 zł - w przypadku pełnomocnictwa /upoważnienia /prokury (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu.

Opłatę za wydanie decyzji należy na rachunek bankowy Urzędu w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 65 dni od daty złożenia wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w określonym terminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania.
Inne Sporządził
Robert Rowski

Ostatnia aktualizacja
8 marca 2021 roku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-02-15 12:22:53
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Robert Rowski
Udostępnił Agnieszka Słodkowska