Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nazwa Rozgraniczenie nieruchomości
Opis Rozgraniczenie nieruchomości
Miejsce Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
pok. nr 14a Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, ul. Rynek 1,  
tel. 91 38 72 017 (wew. 125)
fax 91 38 72 619
e-mail: geodezja@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1.Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.2052 ze zm.,
2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453),
3. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz.U z 2021 r. poz. 735 ze zm. ),
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( j. t. Dz. U. z 2015 r. poz.783 ze zm).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postanowienia i decyzje wysyłane są pocztą lub odbierane przez składającego wniosek o rozgraniczenie.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
2. Załączniki:
- dokument potwierdzający własność nieruchomości.

Po złożeniu wniosku wydaje się postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.
Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.  

OPŁATY

Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości podlega opłacie skarbowej w kwocie 10,00 zł na podstawie części I pkt.53 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r. poz.783 ze zm. ).

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury  albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł  ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej ).  


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.  

TRYB ODWOŁAWCZY

Decyzja jest ostateczna.
Strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy sądowi.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku niekompletności wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.      
Inne Sporządził
Jerzy Mazur

Ostatnia aktualizacja
3 sierpień 2021 r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-08-03 14:01:15
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Jerzy Mazur
Udostępnił Agnieszka Słodkowska