Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Sprzedaż I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych: położonych w Trzebiatowie przy... 2022-07-07 12:54:21 Publikacja Agnieszka Słodkowska AKU2022-7-7-1
2022 PORZĄDEK OBRAD L sesji Rady Miejskiej w Trzebiatowie VIII kadencji w dniu 12 lipca 2022 r. 2022-07-07 12:54:21 Publikacja Agnieszka Słodkowska AKU2022-7-7-2
Obwieszczenia, ogłoszenia, informacje OBWIESZCZENIE o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych... 2022-07-06 13:53:07 Publikacja Agnieszka Słodkowska AKU2022-7-6-1
Obwieszczenia, ogłoszenia, informacje OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z... 2022-07-05 13:46:45 Aktualizacja Agnieszka Słodkowska AKU2022-6-1-1
2022 Uchwała NrXLVIII/381/22 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 2 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia... 2022-07-05 13:46:45 Aktualizacja Agnieszka Słodkowska RMXLVIII/381/22
Archiwalne OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą... 2022-07-05 13:46:45 Aktualizacja Agnieszka Słodkowska AKU2022-6-14-1
2022 Uchwała Nr XLIX/382/22 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi... 2022-07-05 13:46:45 Publikacja Agnieszka Słodkowska RMXLXLIX/382/22
2022 Uchwała Nr XLIX/383/22 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia... 2022-07-05 13:46:45 Publikacja Agnieszka Słodkowska RMXLXLIX/383/22
2022 Uchwała Nr XLIX/384/22 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy... 2022-07-05 13:46:45 Publikacja Agnieszka Słodkowska RMXLXLIX/384/22
2022 Uchwała Nr XLIX/385/22 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia... 2022-07-05 13:46:45 Publikacja Agnieszka Słodkowska RMXLXLIX/385/22
2022 Uchwała Nr XLIX/386/22 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości... 2022-07-05 13:46:45 Publikacja Agnieszka Słodkowska RMXLXLIX/386/22
2022 Uchwała Nr XLIX/387/22 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą... 2022-07-05 13:46:45 Publikacja Agnieszka Słodkowska RMXLXLIX/387/22
2022 Protokół nr XLVII/22 z sesji Rady Miejskiej w Trzebiatowie VIII kadencji z dnia 26 maja 2022 r. 2022-07-05 13:46:45 Publikacja Agnieszka Słodkowska RMXLVII/22
2022 Protokół nr XLVIII/22 z sesji Rady Miejskiej w Trzebiatowie VIII kadencji z dnia 2 czerwca 2022 r. 2022-07-05 13:46:45 Publikacja Agnieszka Słodkowska RMXLVIII/22
2022 Protokół Nr 44/22 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego z dnia 23 marca 2022 r. 2022-07-05 13:46:45 Publikacja Agnieszka Słodkowska KRG44/22
2022 Protokół Nr 46/22 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego z dnia 18 maja 2022 r. 2022-07-05 13:46:45 Publikacja Agnieszka Słodkowska KRG46/22
2022 Zarządzenie Nr 470/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 r. 2022-07-05 13:46:45 Publikacja Agnieszka Słodkowska 470/22
2022 Zarządzenie Nr 471/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu... 2022-07-05 13:46:45 Publikacja Agnieszka Słodkowska 471/22
2022 PETYCJA dot. uchylenia uchwały w sprawie strefy płatnego parkowania na terenie miejscowości Mrzeżyno, 2022-07-05 13:16:29 Aktualizacja Agnieszka Słodkowska AKU2022-5-23-2
2022 Zarządzenie nr K/26/22 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 04 lipca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu... 2022-07-04 13:03:20 Publikacja Agnieszka Słodkowska K/26/22