Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Referat Rozwoju Wyrys i wypis 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch RZ/03
Referat Rozwoju Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch RZ/02
Referat Rozwoju Decyzja o warunkach zabudowy 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch RZ/01
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/17
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rozgraniczenie nieruchomości 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/18
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Podział nieruchomości 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/19
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/12
Referat Spraw Społecznych i Oświaty Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SSiO/28
Referat Spraw Społecznych i Oświaty Zrzeczenie się licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SSiO/27
Referat Spraw Społecznych i Oświaty Informacje / Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SSiO/25
Referat Spraw Społecznych i Oświaty Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SSiO/23
Referat Spraw Społecznych i Oświaty Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SSiO/21
Referat Spraw Społecznych i Oświaty Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SSiO/24
Referat Spraw Społecznych i Oświaty Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SSiO/20
Referat Spraw Społecznych i Oświaty Zmiana wpisu w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SSiO/16
Referat Spraw Społecznych i Oświaty Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SSiO/19
Referat Spraw Społecznych i Oświaty Wpis do rejestru ewidencji działalności gospodarczej 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SSiO/15
Referat Spraw Społecznych i Oświaty Udzielanie informacji o przedsiębiorcach 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SSiO/35
Referat Spraw Obywatelskich Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SO/12
Referat Spraw Obywatelskich Wymeldowanie z pobytu stałego 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SO/11