Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
2005 w sprawie zbycia nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebiatów 2006-06-02 15:13:02 Publikacja Adriana Radoch XXXVIII/361/05
2006 Uchwała Nr XLII/409/06 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie... 2006-06-02 15:13:02 Publikacja Adriana Radoch RMXLII/409/06
Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwała IV/016/2006 składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej z dnia 16 stycznia 2006 2006-06-02 15:13:02 Publikacja Adriana Radoch 1/06
2005 w sprawie nabycia nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebiatów 2006-06-02 15:13:02 Publikacja Adriana Radoch XXXVIII/360/05
2005 w sprawie rozpatrzenia skargi 2006-06-02 15:13:02 Publikacja Adriana Radoch XXXVII/359/05
2005 w sprawie rozpatrzenia skargi 2006-06-02 15:13:02 Publikacja Adriana Radoch XXXVII/358/05
2005 w sprawie uchylenia uchwały 2006-06-02 15:13:02 Publikacja Adriana Radoch XXXVII/356/05
2005 Uchwa.a Nr XL/378/05 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatow... 2006-06-02 15:13:02 Publikacja Adriana Radoch XL/378/05
2005 w sprawie uchylenia uchwał 2006-06-02 15:13:02 Publikacja Adriana Radoch XXXVII/355/05
2005 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki... 2006-06-02 15:13:02 Publikacja Adriana Radoch XXXVII/354/05
2005 w sprawie zbycia nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebiatów 2006-06-02 15:12:35 Publikacja Adriana Radoch XXXVII/353/05
2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebiatów 2006-06-02 15:12:35 Publikacja Adriana Radoch XXXVII/352/05
2005 w sprawie nabycia nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebiatów 2006-06-02 15:12:35 Publikacja Adriana Radoch XXXVII/351/05
2005 w sprawie nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy Trzebiatów 2006-06-02 15:12:35 Publikacja Adriana Radoch XXXVII/350/05
2005 w sprawie nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy Trzebiatów 2006-06-02 15:12:35 Publikacja Adriana Radoch XXXVII/349/05
2005 w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów oraz układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok. 2006-06-02 15:12:35 Publikacja Adriana Radoch XXXVII/348/05
2005 w sprawie wyboru banku obsługującego budżet Gminy Trzebiatów 2006-06-02 15:12:35 Publikacja Adriana Radoch XXXVII/357/05
2005 Uchwała Nr XL/380/2005 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatow... 2006-06-02 15:12:35 Publikacja Adriana Radoch XL/380/2005
2005 UCHWAŁA Nr XL/386/05 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 2006-06-02 15:12:35 Publikacja Adriana Radoch XL/386/2005
2005 Uchwała Nr XL/391/2005 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu... 2006-06-02 15:12:34 Publikacja Adriana Radoch XL/391/2005