Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
2005 w sprawie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkowników wieczystych 2006-06-02 15:12:03 Publikacja Adriana Radoch XXXI/312/05
2005 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2006-06-02 15:12:03 Publikacja Adriana Radoch XXXI/310/05
2005 w sprawie zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Trzebiatów 2006-06-02 15:12:03 Publikacja Adriana Radoch XXXI/313/05
2005 w sprawie zbycia nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebiatów 2006-06-02 15:12:03 Publikacja Adriana Radoch XXXI/314/05
2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Trzebiatów 2006-06-02 15:12:03 Publikacja Adriana Radoch XXXI/311/05
2005 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki... 2006-06-02 15:12:03 Publikacja Adriana Radoch XXX/305/05
2005 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w gminie Trzebiatów 2006-06-02 15:12:03 Publikacja Adriana Radoch XXX/300/05
2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Trzebiatów 2006-06-02 15:12:03 Publikacja Adriana Radoch XXX/301/05
2005 w sprawie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkowników wieczystych 2006-06-02 15:12:03 Publikacja Adriana Radoch XXVIII/287/05
2005 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w gminie Trzebiatów 2006-06-02 15:12:02 Publikacja Adriana Radoch XXVIII/286/05
2005 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2005 r. 2006-06-02 15:12:02 Publikacja Adriana Radoch XXVIII/285/05
2005 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie... 2006-06-02 15:12:02 Publikacja Adriana Radoch XXX/306/05
2005 w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebiatów 2006-06-02 15:12:02 Publikacja Adriana Radoch XXX/303/05
2005 w sprawie wydzierżawienia gruntów położonych na terenie gminy Trzebiatów na okres dłuższy niż 3 lata 2006-06-02 15:12:02 Publikacja Adriana Radoch XXX/302/05
2005 w sprawie uchwalenia Herbu Gminy Trzebiatów 2006-06-02 15:12:02 Publikacja Adriana Radoch XXX/307/05
2005 Uchwała Nr XXIX/290/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkowników wieczystych 2006-06-02 15:12:02 Publikacja Adriana Radoch XXIX/290/05
2005 w sprawie powołania Skarbnika Gminy 2006-06-02 15:12:02 Publikacja Adriana Radoch XXIX/298/05
2005 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 2006-06-02 15:12:02 Publikacja Adriana Radoch XXIX/297/05
2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo 2006-06-02 15:12:02 Publikacja Adriana Radoch XXIX/296/05
2005 w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 2006-06-02 15:12:02 Publikacja Adriana Radoch XXIX/294/05