Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sprzedaż prawa własności nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/05
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydzierżawienie nieruchomości 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/04
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/03
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nabycie nieruchomości w drodze przetargowej 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/02
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/01
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/13
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia wodnoprawnego 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/14
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiatów... 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/15
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/16
Referat Rozwoju Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (gm. Trzebiatów) 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch RZ/04
Referat Rozwoju Wyrys i wypis 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch RZ/03
Referat Rozwoju Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch RZ/02
Referat Rozwoju Decyzja o warunkach zabudowy 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch RZ/01
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/17
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rozgraniczenie nieruchomości 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/18
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Podział nieruchomości 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/19
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/12
Referat Spraw Społecznych i Oświaty Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SSiO/28
Referat Spraw Społecznych i Oświaty Zrzeczenie się licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SSiO/27
Referat Spraw Społecznych i Oświaty Informacje / Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SSiO/25