Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-10-02
OBWIESZCZENIE
o rozszerzeniu obszaru inwestycji

w związku ze zmianą wniosku Pana Adama Wierzbowskiego, ul. Cukrowa 10i, 71-004 Szczecin,
działającego z upoważnienia i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci
elektroenergetycznej 15kV na odcinku od miejscowości Trzebiatów poprzez miejscowości
Nowielice, Bieczyno, Trzebusz, Roby do miejscowości Mrzeżyno, gmina Trzebiatów,
polegającej na budowie linii kablowych 15kV, budowie i przebudowie linii napowietrznej 15kV
oraz demontażu sieci elektroenergetycznej 15kV, na działkach o numerach geodezyjnych:
- 108 obręb Trzebiatów 6,
- 50, 71, 294/1 obręb Trzebiatów 2,
- 666, 913/1, 343/1 obręb Gorzysław,
- 6, 7/2, 9, 29 obręb Nowielice,
- 209 obręb Bieczyno,
- 150, 590, 624 obręb Trzebusz,
- 181, 182, 183, 184 obręb Roby,
- 87, 89/2 i 99 obręb Mrzeżyno 3,
obszar inwestycji został rozszerzony o działki o numerach geodezyjnych:
- 112 obręb Roby,
- 353 obręb Trzebiatów 2.
2019-10-02
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej
operatora P4, składającej się z wieży wolnostojącej,
instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z trzech anten sektorowych
i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży.
Inwestycja planowana do realizacji w Trzebiatowie przy ul. Jana Kilińskiego,
na działce o numerze geodezyjnym 157/2, położonej w obrębie geodezyjnym Trzebiatów 9.
2019-09-16
OBWIESZCZENIE

o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia
dn 125 PE 100 SDR 17,6, dn 90 PE 100 SDR 17,6
oraz dn 63 PE 100 SDR 11 w ul. Okrężnej i Szafirowej w Trzebiatowie,
w działkach o numerach geodezyjnych 289/6, 293/6 I 145/4,
położonych w obrębie geodezyjnym Trzebiatów 9..
2019-09-23
OBWIESZCZENIE

o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi
(wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową)
oraz budowie kanalizacji deszczowej w Trzebiatowie,
w działkach o numerach geodezyjnych 308, 309, 312, 313/4, 314 i 315,
w obrębie geodezyjnym Trzebiatów 4
2019-09-16
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego
na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15kV na odcinku od miejscowości Trzebiatów
poprzez miejscowości Nowielice, Bieczyno, Trzebusz, Roby do miejscowości Mrzeżyno,
gmina Trzebiatów, polegającej na budowie linii kablowych 15kV,
budowie i przebudowie linii napowietrznej 15kV oraz demontażu sieci elektroenergetycznej 15kV.
Inwestycja planowana do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych:
108 obręb Trzebiatów 6,
50, 71, 294/1 obręb Trzebiatów 2,
666, 913/1, 343/1 obręb Gorzysław,
6, 7/2, 9, 29 obręb Nowielice,
209 obręb Bieczyno,
150, 590, 624 obręb Trzebusz,
181, 182, 183, 184 obręb Roby,
87, 89/2 i 99 obręb Mrzeżyno 3.
2019-09-05
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi
(wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową)
oraz budowie kanalizacji deszczowej w Trzebiatowie,
w działkach o numerach geodezyjnych 308, 309, 312, 313/4, 314 i 315,
w obrębie geodezyjnym Trzebiatów 4
2019-08-22
O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego pomiędzy Aleją Tysiąclecia,
ulicą Kołobrzeską i ulicą Kopernika w Mrzeżynie
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
zgodnie z prowadzonym postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
2019-08-14
Otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego
z zakresu - profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi
poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej
dla mieszkańców Gminy Trzebiatów
2019-07-22
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia
dn 125 PE 100 SDR 17,6, dn 90 PE 100 SDR 17,6
oraz dn 63 PE 100 SDR 11 w ul. Okrężnej i Szafirowej w Trzebiatowie,
w działkach o numerach geodezyjnych 289/6, 293/6 I 145/4,
położonych w obrębie geodezyjnym Trzebiatów 9..
2019-07-19
O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowiskotj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Słowackiego i Kopernika
w Trzebiatowie

rss Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10605389 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony