Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Archiwalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-08-14
Otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego
z zakresu - profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi
poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej
dla mieszkańców Gminy Trzebiatów
2019-07-22
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia
dn 125 PE 100 SDR 17,6, dn 90 PE 100 SDR 17,6
oraz dn 63 PE 100 SDR 11 w ul. Okrężnej i Szafirowej w Trzebiatowie,
w działkach o numerach geodezyjnych 289/6, 293/6 I 145/4,
położonych w obrębie geodezyjnym Trzebiatów 9..
2019-07-19
O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowiskotj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Słowackiego i Kopernika
w Trzebiatowie
2019-07-16
INFORMACJA

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią,
uzasadnieniem i podsumowaniem


tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Wojska Polskiego i Wąskiej
w Trzebiatowie
2019-07-04
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
(10kPa – 500kPa) o średnicy dn 125/90 PE i długości do 400m,
w Rogowie w działce o numerze geodezyjnym 380/6, w obrębie Mrzeżyno 3,
na terenie gminy Trzebiatów.
2019-07-03
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie wodociągu przesyłowego (rozdzielczego)
o średnicy 160mm i długości ok. 2760m, między miejscowościami Mirosławice i Lewice,
w działkach o numerach geodezyjnych 62/21, 63 i 103 – obręb Mirosławice oraz 59
– obręb Lewice, na terenie gminy Trzebiatów.
2019-07-02
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4
w Rogowie na działce o numerze geodezyjnym 387/3, w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno 3,
na terenie gminy Trzebiatów.

Przewiduje się budowę stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z:
wieży wolnostojącej – wysokość całkowita konstrukcji wraz z fundamentem wieży
oraz odgromnikiem do 62 m n.p.t.,
instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten sektorowych i radiolinii,
urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży.
2019-06-28
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu
dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi
międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipę)
stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej
i Królestwa Dani - część lądowa: Etap 1, Etap 2 oraz Etap 3
(w zakresie przyłączenia do Węzła Płoty)”.
2019-06-21
INFORMACJA

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

w obrębach geodezyjnych: Mrzeżyno-1, Mrzeżyno-2, Mrzeżyno-3 i Trzebiatów -6.
2019-06-19
OGŁOSZENIE O NABORZE:

na Strażnika Straży Miejskiej

w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie:

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10605549 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony