Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Spraw Społecznych i Oświaty

Nazwa Zrzeczenie się licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego
Opis Zrzeczenie się licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego
Miejsce Referat Spraw Społecznych

pok. nr  3 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 15

tel.:(91) 38 72 437 (wew. 134)
fax:(91) 38 72 619

e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

na wniosek strony w zw. z art. 16 ust.1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3, art. 24 ust. 3 pkt 1, ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2004 r. 204, poz. 2088 z późn. zm.)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydana zostanie decyzja stwierdzająca zrzeczenie się licencji lub zezwolenia.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego.
2. Załączniki:
- Zwrot oryginału licencji lub zezwolenia oraz wydanych wypisów.

OPŁATY

- 10,00 zł.
Opłatę wnosi się do kasy urzędu - pok. Nr 5 do godz.1400 lub na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie: Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie 90 8566 1026 0311 1100 2002 0005 - w rubryce "Tytułem" wpisać: opłata za decyzję wygaszającą licencje/zezwolenie nr .................. na wykonywanie  przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

Odbioru decyzji można dokonać:
- osobiście
- za pośrednictwem poczty
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.
Przedsiębiorca nie może zrzec się licencji lub zezwolenia w przypadku wszczęcia postępowania o cofniecie posiadanego uprawnienia.
Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić licencję organowi, który jej udzielił niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zrzeczeniu się licencji.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.

Inne Sporządziła
Małgorzata Kuckiel

Ostatnia aktualizacja
27 październik 2009 roku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-29 11:01:25
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:24
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Kuckiel
Udostępnił Agnieszka Słodkowska