Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Obwieszczenia, ogłoszenia, informacje OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dla działki nr 322/1 o pow. 0,0940 ha, (wydzieloną... 2021-12-03 09:36:17 Publikacja Agnieszka Słodkowska AKU2021-12-3-1
Do zbycia O G Ł O S Z E N I E o wykazie nr 8/2021 wywieszonym w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie dot. nieruchomości przeznaczonych... 2021-12-02 14:36:19 Publikacja Agnieszka Słodkowska AKU2021-12-2-2
Obwieszczenia, ogłoszenia, informacje OBWIESZCZENIE o możliwości wypowiedzenia się przez Strony co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji... 2021-12-02 12:42:41 Publikacja Agnieszka Słodkowska AKU2021-12-2-1
2021 Protokół nr XXXIX/21 z sesji Rady Miejskiej w Trzebiatowie VIII kadencji z dnia 28 października 2021 r. 2021-12-02 12:37:58 Publikacja Agnieszka Słodkowska RMXXXIX/21
2021 PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Miejskiej w Trzebiatowie VIII kadencji z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-02 12:37:58 Publikacja Agnieszka Słodkowska AKU2021-11-22-1
2021 Uchwała Nr XL/310/21 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów... 2021-12-02 12:28:44 Publikacja Agnieszka Słodkowska RMXL/310/21
2021 Uchwała Nr XL/311/21 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 listopada 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia... 2021-12-02 12:28:44 Publikacja Agnieszka Słodkowska RMXL/311/21
2021 Uchwała Nr XL/312/21 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 listopada 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty... 2021-12-02 12:28:44 Publikacja Agnieszka Słodkowska RMXL/312/21
2021 Uchwała Nr XL/313/21 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości... 2021-12-02 12:28:44 Publikacja Agnieszka Słodkowska RMXL/313/21
2021 Uchwała Nr XL/314/21 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości... 2021-12-02 12:28:44 Publikacja Agnieszka Słodkowska RMXL/314/21
2021 Uchwała Nr XL/315/21 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania... 2021-12-02 12:28:44 Publikacja Agnieszka Słodkowska RMXL/315/21
2021 Uchwała Nr XL/316/21 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu... 2021-12-02 12:28:44 Publikacja Agnieszka Słodkowska RMXL/316/21
2021 Uchwała Nr XL/317/21 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu... 2021-12-02 12:28:44 Publikacja Agnieszka Słodkowska RMXL/317/21
2021 Zarządzenie Nr K/23/21 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania... 2021-12-02 12:28:44 Publikacja Agnieszka Słodkowska K/23/21
Obwieszczenia, ogłoszenia, informacje OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji... 2021-12-01 13:39:43 Publikacja Agnieszka Słodkowska AKU2021-12-1-3
Oferty pracy I N F O R M A C J A O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównego specjalistę ds. oświaty 2021-12-01 09:51:19 Aktualizacja Agnieszka Słodkowska AKU2021-12-1-2
za rok 2020 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Trzebiatowie: 1. Przewodniczącego Rady Miejskiej - Mirosława Makarewicza 2.... 2021-12-01 09:49:16 Aktualizacja Agnieszka Słodkowska OSW8/21
Obwieszczenia, ogłoszenia, informacje OBWIESZCZENIE o toczącym się postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji... 2021-12-01 09:49:16 Publikacja Agnieszka Słodkowska AKU2021-12-01-1
Oferty pracy I N F O R M A C J A O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównego specjalisty ds. oświaty 2021-12-01 09:49:16 Publikacja Agnieszka Słodkowska AKU2021-12-1-2
2021 Zarządzenie Nr 343/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu gminy na 2021 r. 2021-11-29 13:58:35 Publikacja Agnieszka Słodkowska 343/21