Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Spraw Społecznych i Oświaty

Nazwa Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Opis Informacje / Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Miejsce Referat Spraw Społecznych

pok. nr  3 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 15

tel.:(91) 38 72 437 (wew. 134)
fax:(91) 38 72 619

e-mail: gospodarcza.dzialalnosc@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. b, ust. 4, art. 20, art. 21, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), § 13 pkt 2, § 16 ust. 1 i 5 oraz § 26 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. Nr 235, poz. 1726).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
2. Załączniki do wniosku:
- kserokopia posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
- informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.

Do wglądu należy przedstawić - Oryginały kserokopii załączonych dokumentów.

OPŁATY

1.Opłata administracyjna za wydanie zezwolenia w zależności od okresu ważności   zezwolenia - wnoszona przed odbiorem dokumentu
  a) Dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty, jak za przewóz regularny, odpowiednio:
" na obszar gminy:
- do 1 roku 50 zł,
- do 2 lat 75 zł,
- do 3 lat 100 zł,
- do 4 lat 125 zł,
- do 5 lat 150zł.
2.Opłata administracyjna za wydanie wypisu z zezwolenia w wysokości 1 % opłaty uiszczonej za wydanie zezwolenia - wnoszona jest przed odbiorem dokumentu.

Opłatę wnosi się do kasy urzędu - pok. Nr 5 do godz.1400 lub na konto Urzędu Miejskiego
w Trzebiatowie: Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie 90 8566 1026 0311 1100 2002 0005 - w rubryce "Tytułem" wpisać: opłata za zezwolenie nr .................. na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wypisy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydana zostanie decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Inne Sporządziła
Małgorzata Kuckiel

Ostatnia aktualizacja
27 październik 2009 roku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-29 11:01:25
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:24
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Kuckiel
Udostępnił Agnieszka Słodkowska