Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobytu stały lub czasowy
Opis Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobytu stały lub czasowy
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr  22 Urzędu Miejskiego  w Trzebiatowie
ul. Rynek 1

tel.: (91) 38 72 152 (wew. 136)
fax: (91) 38 72 619

e-mail: usc@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U z 2010 r. Nr 217 poz.1427 z późn.zm)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U z 2013 r. poz.267 z późn .zm)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2014 r. poz.1628 z późn.zm.)WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może dopełnić obowiązku zameldowania na pobyt stały lub czasowy w drodze czynności materialno-technicznej
2. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenia pobytu stałego/ Permanent Residence Registration From", "Zgłoszenia pobytu czasowego/Temporary Residence Registration From" (odrębny dla każdej meldującej się osoby, również dla dziecka)
3. Do wglądu:
a)Dowód osobistyOPŁATY

1. Opłata skarbowa: za wydanie decyzji administracyjnej - 10,00 zł.
2. Opłata skarbowa: za udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.

Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie:
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów ( w przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu)


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa


INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku pobytu czasowego należy podać czasookres zameldowania
Inne Sporządziła
Renata Łęska

Ostatnia aktualizacja
21 marca  2015r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-26 14:20:24
Data utworzenia 2015-03-21
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska